01.01. Activitat personal

Títol

01.01. Activitat personal

Tipus

Sèrie

Descripció

Aplega la documentació generada entorn a les activitats de caire personal de Pasqual Maragall.

Ítems de la col·lecció

Els amics de sempre
A casa dels Rubert, amb els germans Joan Ignasi, Lluís, Maria (a la falda de Pasqual Maragall), Xavier i Guim. Drets a dalt Conxa Aguirre i Guerau Ruiz Pena. A la imatge s'estaven preparant per concursar al programa Un millón para el mejor.

Pàgina acreditativa en el llibret: Minyons Escoltes: Reglament núm. 1
Dades al regalment dels minyons escoltes de Pasqual Maragall, exemplar núm. 647.
S'hi anota la data de la Promesa: 29/03/1953

Nota biogràfica de Pasqual Maragall
Nota manuscrita de Maragall escrita als 24 anys, explicant la seva experiència acadèmica i laboral fins aleshores.

Pasqual Maragall de nadó
Pasqual Maragall de nadó, estirat panxa enlaire.
Veure tots 6 ítems

Quadre de classificació