Quadre de classificació

El quadre de classificació és l’eina fonamental d’estructuració dels fons arxivístics. Permet fer-se una idea general de la documentació que conté i navegar-hi a partir d'uns criteris lògics i jeràrquics, relacionant diferents nivells entre sí. És producte de la tasca arxivística de dividir per categories o classes un fons documental.

La documentació present en aquest portal, agrupa documentació d’etapes i característiques molt diferents, que provenen d'arxius diversos.

El quadre que s'ofereix, vol servir de punt d'accés als documents disponibles, mitjançant una navegació jeràrquica, agrupant en un sol sistema els diferents orígens i provinences.

Es divideix en tres fons, responent a un criteri orgànic (en funció dels principals càrrecs públics que ha ocupat Pasqual Maragall). Però la divisió posterior de cada fons segueix un criteri funcional (seguint competències, funcions o activitats), ja que connecta millor amb la naturalesa dels documents.

Quadre de classificació