12.03. Acció i òrgans de govern (de la Generalitat de Catalunya)

Títol

12.03. Acció i òrgans de govern (de la Generalitat de Catalunya)

Data

2003-2006

Descripció

Inclou la docmentació relacionada amb l'exercici de l'acció governamental.

Ítems de la col·lecció

Pla de Govern 2004-2007
Aquest document és el relat del Pla de Govern 2004-2007, una nova figura dins els processos de gestió política de la Generalitat que vol contribuir a posar en marxa una nova manera de treballar en el si del Govern.

Mil dies de Govern 2004 - 2006
Aquest document és una síntesi de les principals actuacions del Govern de Catalunya durant la VII legislatura i respon als continguts del “Balanç del Pla de Govern” (Barcelona, estiu del 2006)

Balanç del Pla de Govern 2004-2007
Document que revisa l'estat de compliment del Pla de Govern que recull el conjunt dels compromisos subscrits amb la ciutadania a l’inici de la legislatura.

Síntesi de l'acció de govern 2004-2006
Document que recull les principals actuacions entre 2004 i 2006 del govern presidit per Pasqual Maragall.

Llistat dels membres dels governs de la Generalitat amb Pasqual Maragall de president
Llistat amb els noms i composició dels membres dels governs de la Generalitat de Catalunya amb Pasqual Maragall de president.

Viatges internacionals de Pasqual Maragall, president de la Generalitat de Catalunya, el 2006
Document resum de l'activitat internacional del President Pasqual Maragall durant l'any 2006.

Fotografia oficial del nou govern, després de la sortida d'ERC
D'esquerra a dreta:
- a dalt: F. Baltasar, J. Valls, M. Geli, JM. del Pozo, F. Mascarell, JW. Carnes, P. Figueras, E. Maragall.
- a baix: A. Castells, JM. Vallès, J. Nadal, P. Maragall, J. Saura, M. Tura, X. Sabaté.

Fotografia dels nous consellers amb el Conseller Primer Bargalló i el President Maragall, a la remodelació del govern d'abril 2006
D'esquerra a dreta: Jordi Valls i Riera, Manuel Balcells i Díaz, Xavier Vendrell i Segura, Josep Bargalló i Valls, Pasqual Maragall i Mira, Ferran Mascarell i Canalda, Jordi William Carnes i Ayats, i Francesc Baltasar i Albesa,

Fotografia del primer govern Maragall
Fotografia al Pati dels Tarongers del president i consellers del Govern de la Generalitat de Catalunya.

D'esquerra a dreta:
- a dalt: Salvador Milà, Pere Esteve, Antoni Siurana, Caterina Mieras, Marina Geli, Josep Maria Rañé, Anna Simó.
- a…
Veure tots 16 ítems

Quadre de classificació