Sobre l'Arxiu Digital Pasqual Maragall (ADPM)

Arxiu Digital Pasqual Maragall, és un lloc web del projecte Llegat Pasqual Maragall de la Fundació Catalunya Europa. S'hi difonen fons documentals sorgits al voltant de l'activitat personal, professional o política de Pasqual Maragall.

Els documents públics que s'hi troben disponibles són còpia digital dels fons originals, custodiats a la institució corresponent segons la Llei d'arxius (LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents), l'Arxiu Municipal de Barcelona en el cas dels documents emanats de l'exercici de les responsabilitats municipals (tinent d'alcalde i alcalde), i a l'Arxiu Nacional de Catalunya els sorgits al voltant de les responsabilitats com a president. A més, aplega documentació privada generada en els àmbits personal i professional, dipositada també en comodat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

S'hi troben també els documents sorgits de les activitats de recerca  i difusió que genera el propi programa Llegat Pasqual Maragall.

Aquest lloc web vol contribuir al coneixement i difusió de la vida i obra de Pasqual Maragall, tot facilitant la cerca i consulta de la documentació generada al voltant de la seva variada i dilatada activitat, aplegant-la en un sol lloc i permetent punts d'accés i recuperació de la documentació múltiples i flexibles, segons les necessitats de cerca.

La documentació disponible inicialment és sobretot la de caràcter públic, però el projecte te com a objectiu publicar-hi tota la documentació possible, complint sempre amb els condicionants legals. És un projecte obert i en procés que anirà afegint documents progressivament.