Balanç del Pla de Govern 2004-2007

Títol

Balanç del Pla de Govern 2004-2007

Contribuïdor

Data

Tipus

Monografia

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Document que revisa l'estat de compliment del Pla de Govern que recull el conjunt dels compromisos subscrits amb la ciutadania a l’inici de la legislatura.

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem revisió de Item: Pla de Govern 2004-2007