Paraules a la conferència de John Brademas, president de la Universitat de Nova York

Títol

Paraules a la conferència de John Brademas, president de la Universitat de Nova York

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions