Barcelona, ciutat vocacionalment olímpica / Conferència dins Primera Convenció Olímpica "Panathlon Internacional"

Títol

Barcelona, ciutat vocacionalment olímpica / Conferència dins Primera Convenció Olímpica "Panathlon Internacional"

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Conté notes manuscrites de PM.

resum

Esport pràctica assequible per tothom. Pla director i programes d'actuació. Arees olímpiques: Vall d'Hebro, Montjuïc, Diagonal i Parc de Mar. Habitatges olímpics.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions