Paraules d'intervenció de Pasqual Maragall a la IV Conferència Eurociutats, a l’International Convention Centre de Birmingham

Títol

Paraules d'intervenció de Pasqual Maragall a la IV Conferència Eurociutats, a l’International Convention Centre de Birmingham

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Anglès

Descripció

Versió manuscrita de PM del discurs.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions