Discurs del President de la CMRE a l'Assemblea de Praga

Títol

Discurs del President de la CMRE a l'Assemblea de Praga

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Català

resum

Concessió de drets polítics en l'àmbit local i comunitari, voluntat de reequilibri territorial i redistribució social.

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions