Recepció i Conferència inaugural de la reunió de la Comissió Trilateral

Títol

Recepció i Conferència inaugural de la reunió de la Comissió Trilateral

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català
Anglès

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions