Conferència ”La ciutat, agent i escenari de la comunicació”

Títol

Conferència ”La ciutat, agent i escenari de la comunicació”

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Conté notes manuscrites de PM.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions