Sobre els criteris d'actuació i orientació del Govern transcorreguts sis mesos des de la seva constitució.

Títol

Sobre els criteris d'actuació i orientació del Govern transcorreguts sis mesos des de la seva constitució.

Data

Tipus

Intervenció al Parlament

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions