Conferència de Pasqual Maragall al Club Siglo XXI

Títol

Conferència de Pasqual Maragall al Club Siglo XXI

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions