Clausura del 1er Congreso de Economía y de Economistas de España

Títol

Clausura del 1er Congreso de Economía y de Economistas de España

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

resum

PM, intervé l'últim, segons:
1. TIENE LA PALABRA D. FRANCESC SANTACANA
2. TIENE LA PALABRA D. FRANCESC RAVENTÓS
3. TIENE LA PALABRA D. CARLOS SÁNCHEZ-REYES
4. CLAUSURA A CARGO DEL EXCMO. SR. ALCALDE

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions