L'estat de la ciutat: balanç de l'any 1983

Títol

L'estat de la ciutat: balanç de l'any 1983

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.