Art i cultura a la Barcelona del futur

Títol

Art i cultura a la Barcelona del futur

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

32 p. Transcripció de la conferència de l'aclade Pasqual Maragall i Mira.

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions