Títol de Tècnic del Gabinet de Programació a l'Ajuntament de Barcelona nomenant Pasqual Maragall

Títol

Títol de Tècnic del Gabinet de Programació a l'Ajuntament de Barcelona nomenant Pasqual Maragall

Data

Tipus

Certificat

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Títol expedit per l'Ajuntament de Barcelona, nomenant Pasqual Maragall "Técnico del Gabinete de Programación".

Lloc

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions