Pasqual Maragall: notícia amistosa

Títol

Pasqual Maragall: notícia amistosa

Data

Tipus

Article

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Mecanoscrit original de l'article de Mn. Ballarín per ser publicat al diari Avui, en motiu de l'accés de Maragall a l'alcaldia de Barcelona.

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relació

En el document original hi ha també la versió manuscrita de Ballarín.

Relacions d'ítem

Item: Pasqual Maragall, un alcalde que canvià la conspiració per l'Ajuntament és una versió de Aquest ítem