La cultura de totes les coses

Títol

La cultura de totes les coses

Data

Tipus

Article

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Article de Havel traduït per Pasqual Maragall a partir de la versió anglesa de Paul Wilson publicada al New York Review of Books

Font

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions