Paraules de Pasqual Maragall per a la Lali Vintró

Títol

Paraules de Pasqual Maragall per a la Lali Vintró

Data

Tipus

Escrit

Format

Textual

Idioma

Català

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions