Ciudad del hombre, metrópoli ciudadana

Títol

Ciudad del hombre, metrópoli ciudadana

Data

Tipus

Article

Format

Textual

Idioma

Castellà

Font

Procedència

Aquest document és còpia digital de la còpia en paper custodiada a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions