Més Europa, més proximitat

Títol

Més Europa, més proximitat

Data

Tipus

Article

Format

Textual

Idioma

Català

Font

Procedència

Còpia extreta de l'Hemeroteca de l'Arxiu Municipal de Girona. Hi ha una còpia en paper a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions