Carta a François Mitterrand, president de la República Francesa

Títol

Carta a François Mitterrand, president de la República Francesa

Data

Tipus

Carta

Format

Textual

Idioma

Francès

Descripció

2 p.

resum

Carta de l'alcalde de Barcelona Pasqual Maragall a Carta a François Mitterrand, president de la República Francesa, sobre els reptes europeus del moment.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Destinatari

Mitterrand, François, 1916-1996

Relacions d'ítem

Item: Pasqual Maragall pensa Europa cita Aquest ítem
Item: Las epístolas sobre Europa de Maragall cita Aquest ítem