Barcelona'92, un ambicioso proyecto para España / Conferència

Títol

Barcelona'92, un ambicioso proyecto para España / Conferència

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

resum

Vall d'Hebron, Diagonal-Mar, Montjuic, Poble Nou.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions