Balance de la Olimpiada de Barcelona / Conferència

Títol

Balance de la Olimpiada de Barcelona / Conferència

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

resum

La formula de Toledo: la subsidiarietat com a guia d'aproximació de la política als ciutadans i l'esperit de l'Empordà.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions