Conferència al Parlament Europeu. Grup de Treball núm. 1.

Títol

Conferència al Parlament Europeu. Grup de Treball núm. 1.

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Francès

Descripció

Text manuscrit de PM.

resum

Igual dignitat de tots els poders, que es a la base dels principis d'autonomia i de proximitat. Rotació de la presidència del Comité de Regions. Poder local i poder regional.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions