Carta oberta a Jordi Pujol i a Xavier Rubert de Ventós, llegida per l'alcalde a Com Ràdio

Títol

Carta oberta a Jordi Pujol i a Xavier Rubert de Ventós, llegida per l'alcalde a Com Ràdio

Data

Tipus

Carta

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Conté la versió preliminar manuscrita de PM.

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions