Transcripció del discurs de l'alcalde d'inauguració de l'Ambaixada per a la Democracia Local

Títol

Transcripció del discurs de l'alcalde d'inauguració de l'Ambaixada per a la Democracia Local

Data

Tipus

Discurs

Format

Textual

Idioma

Anglès

Descripció

Conté també la versió manuscrita de PM.

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions