Transcripció conferència "La Europa de las regiones y de las ciudades en el proceso de la construcción europea"

Títol

Transcripció conferència "La Europa de las regiones y de las ciudades en el proceso de la construcción europea"

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

Lloc

Procedència

Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions