Comunicat de la cimera de Miravet

Títol

Comunicat de la cimera de Miravet

Data

Tipus

Comunicació

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Comunicat resultant de la cimera de partits convocada pel president Maragall per acordar el procés de reforma estautaria.

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions