Diploma que certifica el títol de batxiller superior de Pasqual Maragall

Títol

Diploma que certifica el títol de batxiller superior de Pasqual Maragall

Data

Tipus

Certificat

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Diploma de la Universitat de Barcelona, que certifica l'obtenció del títol de Batxiller Superior (segons el pla 1953 de lletres) a Pasqual Maragall i Mira, procedent de l'institut Àusias March i havent superat l'exàmen de grau superior amb un notable (el 27/06/1956).

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions