Certificat de la concessió del grau de Doctor of human letters, honoris causa, de The Johns Hopkins University a Pasqual Maragall

Títol

Certificat de la concessió del grau de Doctor of human letters, honoris causa, de The Johns Hopkins University a Pasqual Maragall

Data

Tipus

Certificat

Format

Textual

Idioma

Anglès

Descripció

Diploma juntament amb el text de la citació llegida per Don P. Giddens

Lloc

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions