Diploma del Master of Arts de Pasqual Maragall a la New School for Social Research

Títol

Diploma del Master of Arts de Pasqual Maragall a la New School for Social Research

Data

Tipus

Certificat

Format

Textual

Idioma

Anglès

Descripció

Diploma expedit per la Graduate Faculty of Political and Social Science, de la New School of Social Research. Signat pel degà de la facultat i pel president de la universitat.

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions