Conferència de Pasqual Maragall Cercle Financer: La propuesta catalana

Títol

Conferència de Pasqual Maragall Cercle Financer: La propuesta catalana

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Castellà

Descripció

Traducció al castellà de la conferència dita originalment en català.

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions