Publicació de l'Arxiu Digital Pasqual Maragall

16/12/2019 - Es publica l'Arxiu Digital Pasqual Maragall

L'ADPM és fruit de la iniciativa Llegat Pasqual Maragall de la Fundació Catalunya Europa. El programa materialitza el desig i l'encàrrec que Maragall i la seva família van fer a la fundació el setembre de 2011, de vetllar pel seu llegat documental. 

Per participar de la memòria cívica i col·lectiva, aquest arxiu digital vol contribuir al coneixement i difusió de la vida i obra de Pasqual Maragall, tot facilitant la cerca i consulta de la documentació generada al voltant de la seva variada i dilatada activitat, aplegant-la en un sol lloc i permetent punts d'accés i recuperació de la documentació múltiples i flexibles, segons les necessitats de cerca.

La documentació disponible inicialment és sobretot la de caràcter públic, però el projecte te com a objectiu publicar-hi tota la documentació possible, complint sempre amb els condicionants legals. És un projecte obert i en procés que anirà afegint documents progressivament.

Tota la documentació disponible és còpia dels originals custodiats als arxius corresponents, principalment l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'Arxiu Municipal de Barcelona, i s'indica en cada cas.