Els preus del sòl (el cas de Barcelona)

Títol

Els preus del sòl (el cas de Barcelona)

Data

Tipus

Monografia

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Director/a: Vegara Carrió, Josep M.
Departament/Institut: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa
Data de defensa: 02-03-1979
Dipòsit Legal: B-25025-2010
ISBN: 9788469314449
Matèries: 332 - Economia regional i territorial. Economia del sòl i de la vivenda
Àrea de coneixement: Ciències Socials
Consultable en línia al repositori cooperatiu TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

resum

Tesi doctoral defensada per Pasqual Maragall.

Relacions d'ítem

Aquest ítem no té relacions