Per una Catalunya més igualitària

Títol

Per una Catalunya més igualitària

Data

Tipus

Conferència

Format

Textual

Idioma

Català

Descripció

Conferència de Raimon Obiols, que va ser presentat per Pasqual Maragall.

Procedència

Aquest document és còpia digital de l'original custodiat a l'Arxiu Nacional de Catalunya.